top of page

Półmaska ochronna BS-01 wielokrotnego użytkowania oraz filtr BS-4000 przeznaczone są do ochrony górnych dróg oddechowych przed cząsteczkami stałymi <0,5 mikrometrów, co daje skuteczność filtracji na poziomie FFP2. W celu poprawienia komfortu użytkowania została wyposażona w zawór wydechowy jednokierunkowy, który przyspiesza cyrkulację gazów.

 

Produkt jest zgodny z:

PN-EN 140:2001 oraz

PN-EN 143:2004/A1

 

Filtropochłaniacz wymienny połączony jest z korpusem maski za pomocą złącza „bagnetowego” wymiana polega na:

 

1. przekręceniu filtropochłaniacza o kąt 45º w prawo

2. wyciągnięcia z zaczepu do przodu

3. założenie nowego filtropochłaniacza odbywa się w odwrotnej kolejności.

BioShox Filtr BS-4000

0,00 złCena
  • Półmaski w trakcie użytkowania powodują wzrost oporu wdechu. Im dłużej są użytkowane, tym wchłonięte cząsteczki zanieczyszczeń utrudniają oddychanie. Co więcej, ich efektywność maleje wraz ze wzrostem dwutlenku węgla oraz pary wodnej pomiędzy czaszą półmaski a twarzą (tzw. przestrzeń martwa). Koncentracja dwutlenku

    węgla w przestrzeni martwej wzrasta z każdym kolejnym wydechem. Dlatego maski (filtry) powinny być często wymieniane jeśli wystąpią zwiększone opory w oddychaniu, ulegną uszkodzeniu, lub zabrudzeniu.

Applies to the UV-C lamps only:

Do not look directly into the light.

W trakcie pracy lampy obecność ludzi jest zabroniona.

W trakcie pracy lampy obecność zwierząt jest zabroniona.

Nie wystawiaj roślin na bezpośrednie działanie światła UV-C

bottom of page